Praca

Wybierz zestaw FISZEK, aby powtórzyć i utrwalić słownictwo i wyrażenia z działu #praca.

Rozwiązuj quizy i mini zadania maturalne z poziomu podstawowego i rozszerzonego.

zadania do tłumaczenia