Polityka prywatności i plików COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików Cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, a także wykorzystywania plików Cookies w ramach sklepu https://sieucze.pl/sklep/ oraz strony internetowej sieucze.pl

Dopełniam wszelkich starań, by Twoje dane były u mnie bezpieczne i nie udostępniam nikomu Twoich danych, nie sprzedaję ich, dostęp do nich mają jedynie upoważnione osoby.

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Magdalena Kowalczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SIEUCZE.PL MAGDALENA KOWALCZYK, os. Piastowskie 111 m. 3, 61-166 Poznań; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6981755622, REGON 301232559.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z niniejszą polityką prywatności, w każdej chwili możesz się ze mną skontaktować pod adresem e-mail: mkowalczyk@sieucze.pl .

ZASADY POSTĘPOWANIA Z DANYMI OSOBOWYMI

Niniejszym informuję, iż przetwarzam dane osobowe osób zainteresowanych usługami firmy SIEUCZE.PL MAGDALENA KOWALCZYK przesłane poprzez: wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub kontaktowego (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu) lub sklepu online (imię, nazwisko, dane adresowe, adres email, numer telefonu; lub dodatkowo nazwę firmy, NIP, adres firmy – w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

 lub poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny. Pozyskane w ten sposób dane te są potrzebne w szczególności do:

  • uzyskania informacji na temat zajęć językowych
  • zakupu produktów elektronicznych przez stronę  https://sieucze.pl/sklep/ i realizacji zamówień
  • zawarcia umowy
  • dokonania rozliczeń
  • przesyłania Newslettera

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od SIEUCZE.PL MAGDALENA KOWALCZYK przetwarzamy twoje dane w celu przesyłania Ci informacji handlowych o aktualnych produktach w sklepie i nowych postach na blogu.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Ciebie żądania ich usunięcia, o ile ich dalsze przechowywanie nie będzie niezbędne w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dla roszczeń wynikających z rękojmi). W przypadku, gdy jesteś jedynie subskrybentem newslettera, Twoje dane będą przechowywane do momentu rezygnacji z jego otrzymywania.

Dane osobowe przekazywane mi w związku z umieszczeniem komentarza na stronie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na stronie, chyba że wcześniej cofniesz swoją zgodę lub sama usuniesz Twoje dane z uzasadnionych przyczyn (w szczególności ze względu na nieodpowiednią treść komentarza: obraźliwą, wulgarną, itp.).

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

W granicach i w przypadkach określonych przez prawo (art. 16 – 21 RODO), przysługują Ci następujące uprawnienia związane z ochroną danych osobowych:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

2) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;

3) prawo do przenoszenia danych;

4) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę wyraziłeś i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody;

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez:

1) system do obsługi newsletterów, w celu wysyłania wiadomości e-mail (na podstawie zgody, której udzieliłeś).

2) system do fakturowania e-mikrofirma, w celu wystawiania faktur i rachunków

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Nie udostępniam ani nie sprzedaję Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, poza tymi, o których mowa powyżej.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego podanie danych jest wymagane.

Cookies

Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych SIEUCZE.PL MAGDALENA KOWALCZYK, os. Piastowskie 111 m. 3, 61-166 Poznań, https://sieucze.pl

Nasze witryny mogą wykorzystywać pliki  „cookies” który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszych serwisów. Pliki te zapewniają poprawne działanie Witryny. 

Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies stosowane w serwisach  https://sieucze.pl  nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony  https://sieucze.pl  nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony  https://sieucze.pl 

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używanie, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Zablokowanie plików cookies

W celu zablokowania przesyłania tego plików typu „cookies”, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki  tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookie. Uwaga: Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”,  niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.