Tell me about…

You are currently viewing Tell me about…

Storytelling
- tworzenie wypowiedzi w czasach przeszłych i znajomość środków językowych.

Dla kogo?

 • idealny zestaw, by rozgadać 7- i 8-klasistów,
 • powtórka przed maturą podstawową i trening przed maturą ustną,
 • rozgrzewka językowa lub wypełniacz na zajęcia z dorosłymi.

Materiały do pobrania, druku lub użycia online:

Do pobrania plik PDF, w którym znajdziesz:

 • 6 kart z pytaniami,
 • 6 kart z zadaniami typu egzaminacyjnego sprawdzającymi znajomość środków językowych

Jak wykorzystać?

Zajęcia indywidualne:

CEL: użycie środków językowych w formacie zadań egzaminacyjnych + utrwalenie słownictwa osadzonego w kontekście + mówienie o przeszłych zdarzeniach + (HARD: grywalizacja)

Instrukcja:

 • Kursant losuje kartę.
 • Strona Zadanie (biała): Kursant poprawne uzupełnienie zdania w czasie przeszłym.
 • Strona Pytanie (niebieska) #brainstorming: razem z kursantem tworzysz listę hashtagów (wyrażenia, słownictwo) związanych z tematem/pytaniem.
 • Kursant odpowiada na pytanie: tworzy 1-minutową wypowiedź, z wykorzystaniem maksymalnej liczby zapisanych wyrażeń lub hasztagów.

Opcja HARD dla zaawansowanych:

 • I Ty i Kursant odpowiadacie na pytanie tworząc po jednym zdaniu z na zmianę tak, aby historia zachowała swoją ciągłość.
 • Osoba tworząca zdanie musi użyć przynajmniej jednego wyrażenia z listy i wykreśla to, którego użyła. 
 • Gra kończy się, gdy użyjecie wszystkich wyrażeń. Wygrywa ten, kto użył większej liczby hashtagów.

Zajęcia w parach lub grupach:

CEL: użycie środków językowych w formacie zadań egzaminacyjnych + utrwalenie słownictwa osadzonego w kontekście + mówienie o przeszłych zdarzeniach + wyszukiwanie informacji szczegółowych w tekście słuchanym + grywalizacja

Instrukcja:

 • Kursant losuje jedną kartę dla pary/grupy.
 • Strona Zadanie (biała): Grupa/para poprawnie uzupełnia zdanie w czasie przeszłym.
 • Strona Pytanie (niebieska) #brainstorming:  Poproś grupę/parę o zapisanie niezbędnego słownictwa związanego z tematem/pytaniem (np. w postaci hashtagów) w ciągu max. 2 minut. Wyznacz osobę z grupy, która będzie zapisywać wyrażenia na tablicy lub w okienku czatu podczas burzy mózgów.
 • Poproś, by każdy przygotował 1-minutową wypowiedź (odpowiedź na pytanie) z wykorzystaniem hashtagów.
 • Word Battle: Wyznacz 2 osoby, które zaprezentują swoje wypowiedzi. Reszta grupy/osoba z pary ma zadanie kontrolować, ile i które z zapisanych wyrażeń zostało użyte.
 • Osoba, która w swojej odpowiedzi użyje więcej wyrażeń w ciągu minuty wygrywa.

Więcej?

Zapisz się na Newsletter, aby otrzymać FISZKI, dodatkowe karty, prezentacje oraz informacje o nowych materiałach do pobrania.

Pełna wersja Tell me about… już wkrótce dostępna w SKLEPie SIEUCZE.PL